Do pobrania:

.

Formularz reklamacyjny 2016

Formularz wymiany 2016

Formularz zwrotu 2016

Regulamin sklepu

Spis treści:
 .
1. Postanowienia ogólne.
2. Dane Klienta.
3. Przedmiot działalności.
4. Zakupy.
5. Ceny.
6. Dostawa.
7. Reklamacje, zwroty, wymiany.
8. Prawa autorskie.
9. Przepisy końcowe.
 .
1. Postanowienia ogólne.
 .

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowe Galant, Grzegorz Makowski, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, NIP 672-100-55-22, REGON 330400623 prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.alby.com.plb) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Przedsiębiorstwem Handlowym “Galant” zwanym dalej Sprzedającym.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

e) Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:

– wiadomości e-mail pod adresem: sklep@alby.com.pl

– telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 94 365 53 48, 94 365 34 32 Pn-Pt 07.00-18.00

f) Każda osoba (zwana dalej Klientem) składająca zamówienie w sklepie internetowym www.alby.com.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

g) Poprzez dokonanie zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie

h) Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Dane Klienta.
 .

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. W interesie Klienta leży przekazanie prawidłowych informacji umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli informacje podane przez Klienta są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu lub adresu mailowego).

c) Przekazując Sprzedawcy dane osobowe, Klient zgadza się na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych niżej.

d) Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

e) Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

f) Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który dokonuje przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)..

.
3. Przedmiot działalności.
 .

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.alby.com.pl jest sprzedaż alb i sukienek komunijnych.b) Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Fotografie autorstwa P.H. Galant, mają wysoką jakość i w dokładny sposób odzwierciedlają rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu- może tak się stać ze względu na zróżnicowane ustawienia graficzne monitorów i Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.

c) W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:

– Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera  wersji nie starszej niż 2,

– Włączoną obsługę Java Script,

d) Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klientów warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności: https://alby.com.pl/polityka-prywatnosci

.
4. Zakupy.
 .

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.alby.com.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam oznacza złożenie zamówienia.

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty i niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

d) Zapłatę za zamówienie należy uiścić:

– przelewem na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Sprzedającego:

P.H. Galant, ul.Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin

Alior Bank: 77 2490 0005 0000 4600 6014 4181

– wybierając opcję szybkich płatności (Przelewy 24) – przelew automatyczny, płatność kartą płatniczą

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

– przy odbiorze  – Sprzedający umożliwia wybranie opcji wysyłki zamówienia za pobraniem, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

e) Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać wyłącznie numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

f) Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy po 10 dniach nie zostanie odnotowana wpłata na koncie, zamówienie uznaje się za anulowane.

g) Sprzedający informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez klienta adres e-mail.

h) Paragon fiskalny lub faktura VAT będzie dołączona do każdego opakowania zakupionego towaru.

i) Na wszystkie produkty zakupione w sklepie www.alby.com.pl Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji.

 .
5. Ceny.
 .
a) Wszystkie ceny na stronach sklepu internetowego są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
c) Obowiązuje cena umieszczona przy towarze w chwili składania zamówienia.
 .
6. Dostawa.
 .

a) Dostawa realizowana jest za pomocą firm kurierskich DPD oraz UPS, jej koszt jest doliczany do wartości zamówienia zgodnie z cennikiem:

– przedpłata DPD – 13 zł brutto

– pobranie, DPD – 18 zł brutto

Wszelkie zmiany w tym zakresie widoczne będą na www.alby.com.pl. Klient ma również możliwość odebrania towaru osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Niedziałkowskiego 6, Świdwin

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).

c) Na termin realizacji złożonych zamówień składa się czas oczekiwania na wpłatę (przy przedpłacie), kompletowanie zamówienia oraz czas dostawy (DPD 1-2 dni robocze). Maksymalny termin realizacji zamówienia od zanotowania wpłaty na koncie może trwać do 3 dni roboczych. Jeśli wpłata zostanie odnotowana do godziny 14.00 wysyłka następuje zwykle jeszcze tego samego dnia.

d) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zaginą z winy DPD.

e) Wysyłka zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Sprzedający nie wysyła zamówień za granicę.

 .
7. Reklamacje, zwroty, wymiany.
 .

a) W chwili odbioru towaru od Kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić towar w jego obecności. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń opakowania czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności Kuriera.

b) W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Kient powinien poinformować Sprzedającego o niezgodności. Można dokonać tego poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@alby.com.pl, lub pisemnie: P.H. Galant, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin. Formularz reklamacyjny można pobrać z: https://alby.com.pl/regulamin . Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14dni.

c) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

d) Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy I wysłanie na adres: P.H. Galant, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, lub e-mailem na adres sklep@alby.com.pl. Formularz zwrotu można pobrać z: https://alby.com.pl/regulamin

e) Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

f) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

– dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

– bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

– kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

g) Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

h) W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcy, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

i) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.

j) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

k) Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

l) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

ł) Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

m) Produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją pokrywającą wady materiałowe oraz wady produkcyjne ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Sprzedającego – www.alby.com.pl. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji z gwarancji jeśli klient nie posiada dowodu zakupu lub produkt był używany lub/i konserwowany niezgodnie z zaleceniami.

n) W przypadku ewentualnych reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie www.alby.com.pl/regulamin i wraz z reklamowanym towarem wysłać go na adres Sprzedającego: P.H. Galant, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin. Towar musi być suchy i czysty.

o) Sklep Internetowym www.alby.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

p) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia, z poinformowaniem Klienta o dokonanych zmianach za pośrednictwem strony www.alby.com.pl.

 .
8. Prawa autorskie.
 .
Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.alby.com.pl oraz prezentowane zdjęcia podlegają ustawie o ochronie praw autorskich dnia 4 lutego 1994r.
 .
9. Przepisy końcowe.
 .
a) W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
b) W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
c) W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Alby- PNG-01

PRODUCENT:

P.H. GALANT

ul. Niedziałkowskiego 6

78-300 Świdwin

 

tel: 94 365 53 48, 94 365 34 32